Vrijwilligers

Onze vrijwilligers

De reizen van de SOR worden begeleid door enthousiaste en ervaren vrijwilligers. Meer dan 40 vrijwilligers zetten zich in om onze deelnemers een onvergetelijke reis te bezorgen.

Onze vrijwilligers hebben vaak vanuit hun werk of privé-situatie ervaring met mensen met een verstandelijke beperking, maar niet altijd. Alle vrijwilligers worden in een persoonlijk gesprek gescreend en vervolgens getraind voordat ze als begeleider mee op reis gaan.

Ieder team wordt aangestuurd door onze coördinator.

Vrijwilligers

Wat verwachten we van onze vrijwilligers?


Wij stellen hoge eisen aan onze vrijwilligers. Dit betekent dat zij
 in een persoonlijk gesprek gescreend worden en goed voorbereid op reis gaan.

Wat we vooral belangrijk vinden:

Betrokkenheid en flexibiliteit

Vrijwilligers kijken wat er nodig is om er samen met jou een top vakantie van te maken. En dat is voor iedereen verschillend. De een gaat voorop in de polonaise, terwijl een ander juist aan de zijkant geniet van het feestgedruis. Het zit vaak in kleine dingen: een ijsje op het terras, dagelijks een 1-op-1 gesprek, winkelen, wandelen, samen een foto maken, kaartjes naar huis sturen etc. Het vakantieplezier staat voorop!

Betrouwbaarheid

Vooraf gemaakte afspraken worden normaal gesproken nageleefd.

Persoonlijke opvang

Zorgen voor goede sfeer, contacten leggen bij heimwee en ziekte, indien nodig voorkomen/oplossen van problemen.

Praktische opvang

Zakgeldbeheer: Op het aanmeldingsformulier wordt ingevuld of er hulp of toezicht nodig is bij het beheren van zakgeld.
Medicijnbeheer: op het aanmeldingsformulier wordt ingevild of er hulp of toezicht nodig is bij het beheren van de medicijnen.
Ondersteuning bij verzorging: Op het aanmeldingsformulier staat of er hulp of toezicht nodig is bij de dagelijkse verzorging. De begeleiding zorgt daarvoor.
Reisuitvoer: dagelijks programma regelen en uitvoeren. Bij sommige reizen staat het programma al volledig vast. Bij andere vakanties staat een aantal uitstapjes vermeld die je zeker gaat doen. De overige uitstapjes worden in overleg met de rest van de groep bepaald.

Maar vooral ook: zorgen dat iedereen een top vakantie heeft!

Aannamebeleid vrijwilligers

Stichting Samen op Reis ( hierna te noemen SOR ) verzorgt begeleide reizen en dagtochten voor mensen met een verstandelijke beperking. Het omgaan met deze kwetsbare mensen vraagt om een zorgvuldige selectie van de vrijwilligers die voor deze begeleiding zorg dragen. Daarom wordt het aannamebeleid in dit document vastgelegd.

 1. Personen die zich aanmelden voor het vrijwilligerswerk van de SOR worden uitgenodigd voor een intakegesprek met de coördinator. Doel van dit gesprek is om na te gaan of de betreffende persoon geschikt is om dit vrijwilligerswerk te verrichten en ook bereid is daarvoor voldoende tijd beschikbaar te stellen. Ook wordt geïnformeerd of er de bereidheid bestaat deel te nemen aan de vereiste cursussen en opleidingen.
 2. Er wordt geen intakegesprek gevoerd met personen die reeds de leeftijd van 68  jaar hebben bereikt. Dit vanwege door de SOR gehanteerde leeftijdsgrenzen.
 3. Indien de coördinator de betreffende persoon geschikt acht voor het vrijwilligerswerk meldt hij/zij dit aan het bestuur.
 4. De selectie van vrijwilligers geschiedt zonder onderscheid naar ras of sekse.
 5. Personen die vrijwilligerswerk voor de SOR willen verrichten en daarvoor geschikt zijn bevonden dienen een verklaring omtrent het gedrag (VOG)  te overleggen.
 6. Alvorens het vrijwilligerswerk aan te vangen verstrekt de coördinator de vrijwilliger de gedragscode vrijwilligers met het verzoek deze te lezen en ondertekenen ten blijke dat men conform die gedragscode zal handelen.
 7. De coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie van de benodigde cursussen en opleidingen.

Vastgesteld door het bestuur van de SOR tijdens de vergadering van 13 mei 2019. 

Wordt u een nieuwe vrijwilliger?

Zonder enthousiaste vrijwilligers zou het voor ons onmogelijk zijn om zó veel reizigers een geweldige vakantie te bieden!

Onze bijzondere reizen zijn voor een bijzondere doelgroep, namelijk mensen met een licht verstandelijke beperking.

Dit betekent automatisch dat onze vrijwilligers mensen zijn met het hart op de goede plaats, gevoel voor humor en doorzettingsvermogen hebben!

  Gedragscode vrijwilligers

  • Onbezorgd op vakantie

  • Ga je mee op reis?

  • De begeleiders gaan samen met jullie er een top vakantie van maken!

  • Al onze prijzen zijn ALL-IN.

  • Laten we er een fantastisch reisseizoen van maken!