Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Is er begeleiding bij deze vakanties?
Ja, met iedere reis gaan er begeleiders mee.
Dit zijn vrijwilligers. Altijd twee, maar soms ook meer, dat ligt eraan hoe groot de groep is en wat voor reis het is. De vrijwilligers zorgen ervoor dat alles goed verloopt. Zij kunnen je helpen als dat nodig is. Bijvoorbeeld met het uitzoeken van uitstapjes, met lezen of schrijven, met geld of een vreemde taal.
De begeleiding is in de prijs inbegrepen.
Voor wie zijn deze vakanties bedoeld?
– mensen met een verstandelijke beperking
– mensen met autisme
– mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
– mensen die 18 jaar of ouder zijn en die nèt niet alleen op vakantie willen of kunnen
Wat moet je zonder hulp kunnen doen?
– jezelf verzorgen – eten, drinken  – lopen  – afspraken nakomen
Wanneer kun je niet mee?
Je kunt niet mee als je veel hulp nodig hebt bij lichamelijke verzorging zoals wassen en aankleden. Er kan alleen lichte ondersteuning geboden worden.
Je kunt ook niet mee als je incontinent bent of problemen hebt met alcohol en/of drugs of blind bent. De meeste begeleiders zijn geen verpleegkundigen.
SOR bepaalt wie er mee kan.
Kunnen personen met een rollator of rolstoel mee?
Personen met een rollator kunnen alleen mee op binnelandse reizen als de rollator nodig is voor lange afstanden. Rolstoel gebruikers kunnen helaas niet mee.
Weet je niet zeker of je mee kunt?
Bel dan naar SOR, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 10:00 en 15:00 uur. Telefoon: 076-5229110.
Wat zit er in de prijs?
* ervaren begeleiders
* consumpties volgens normaal gebruik
* overnachtingen in 2-persoonskamers
* ontbijt, lunches en diners
* 2 of 3 uitstapjes
* entreegelden
* luchthavenbelasting
* calamiteitenfonds
* toeristenbelasting
* organisatiekosten
* kennismaking en gezamenlijk feest (reünie)
dus: een complete goed verzorgde reis
Wat moet je nog zelf betalen?
* wat je zelf extra wilt drinken
* souvenirs
* iets voor jezelf
* de reis- en/of annuleringsverzekering, deze is verplicht bij een buitenlandse reis!
Hoeveel zakgeld neem je mee?
Dit hangt er natuurlijk van af wat je allemaal wilt kopen.
Uit ervaring stellen we voor  100,- tot  150,-
Waar slaap je?
Iedereen slaapt op een 2-persoonskamer.
Gebruik van een eenpersoonskamer?
In principe niet, alleen als daarvoor medische of andere bijzondere redenen zijn. In beide gevallen moeten de meerkosten worden betaald. En natuurlijk is dit afhankelijk van de mogelijkheden in de accommodatie. Informeer hierover bij de SOR. Van geval tot geval zal worden bezien wat er mogelijk is en zal een opgave van de meerkosten worden verstrekt.
Waarom een reisverzekering en annuleringsverzekering?
Er kan voor of tijdens de vakantie altijd iets mis gaan.
Je kunt ziek worden, er kan iets kapot gaan of er kan iets gestolen worden. Ook kan er thuis iets gebeuren, waardoor je snel naar huis moet, of niet mee op vakantie kunt.
Let op! Je moet zelf een reis- en annuleringsverzekering afsluiten. Deze is VERPLICHT voor een buitenlandse reis. Een kopie van je reis- en annuleringsverzekering en een kopie van je zorgverzekeringspas dien je mee te brengen naar de kennismakingsbijeenkomst.
Wat doe je als je ziek wordt op vakantie?
De kosten van de dokter, tandarts of het ziekenhuis worden voor een groot deel vergoed door de zorgverzekeraar. Daarom moet je altijd je zorgverzekeringspas meenemen. Het bezoek aan de dokter en de medicijnen die je nodig hebt, moet je in het buitenland eerst zelf betalen, tenzij je in het bezit bent van een Europese verzekeringspas.
Wanneer gaat een vakantie niet door of kan deze worden aangepast?
–  Bij te weinig belangstelling.
– Als de reis volgens SOR niet geschikt is voor jou.
– Als de prijzen ineens heel hoog worden.
– Als er extra maatregelen gaan gelden, ingevoerd door de overheid in binnen en/of buitenland (bijvoorbeeld zoals dat is gebeurd  naar aanleiding van het  Coronavirus)
– In geval van overmacht.
Daarom is het belangrijk dat je twee reizen uitkiest. Gaat de eerste reis niet door of is deze volgeboekt? Dan heb je altijd nog een kans met de tweede reis.
Hoe moet je betalen?
Binnen 1 maand na ontvangst van je inschrijfformulier ontvang je een bevestiging van je boeking.
Let op! De vermelde prijzen van de reizen zijn al in oktober 2023 vastgesteld.
Ze zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en tussentijdse wijzigingen. De prijzen uit de gids kunnen nog veranderen. Mocht een reis onverhoopt duurder uitvallen dan zal SOR je hierover informeren. Voor de in deze gids vermelde reizen geldt het volgende:
In februari 2024 krijg je bericht over:
* de definitieve vakantiedatum
* de reis waarop je bent ingedeeld
* een factuur van € 275,00
Die rekening is de aanbetaling van de reis. Pas als die betaald is kun je mee.
Ongeveer 2 maanden voor vertrek krijg je de tweede factuur. Deze is voor de rest van de reissom.
Kun je na de bevestiging van je aanmelding nog besluiten om niet mee te gaan?
Dat kan niet zo maar. Er worden namelijk kosten gemaakt die de SOR voorschiet en er worden verplichtingen aangegaan. Ben je bijvoorbeeld ziek of heb je ineens geen zin meer om mee te gaan, krijg je geen vrij van je werk, gaat je vriend(in) ineens niet mee en zeg je daarom af, dan kost dit wel geld :
– vanaf boekingsdatum tot 8 weken voor vertrek betaal je 25% van de reissom
– vanaf boekingsdatum tot 4 weken voor vertrek betaal je 50% van de reissom
– vanaf boekingsdatum tot 2 weken voor vertrek betaal je 75% van de reissom
– binnen 2 weken voor vertrek betaal je 100% van de reissom
Toestemming
Aangemelde deelnemers dienen – zo nodig – toestemming te hebben van ouders/begeleiders of van een eventuele andere wettelijke vertegenwoordiger. De ouders/begeleiders of wettelijke vertegenwoordiger zetten hiertoe hun handtekening op de daarvoor aangegeven plaats op het aanmeldingsformulier en gaan hiermee akkoord met de aanmelding voor de reis en de algemene voorwaarden. Indien een handtekening van ouders of begeleiders of wettelijke vertegenwoordiger ontbreekt wordt er van uit gegaan dat de reisdeelnemer wettelijk volledig handelingsbevoegd is.
Het aanmeldingsformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld. Indien de reis voor een deelnemer niet geschikt blijkt nadat onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt op het aanmeldingsformulier kan besloten worden de deelnemer uit te sluiten voor de reis. De daarmee samenhangende kosten zijn voor rekening van de betrokken deelnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger.
Wanneer is de kennismaking en de reünie?
De kennismakingsbijeenkomst is ongeveer 2 weken vóór vertrek. Hiervoor ontvang je een uitnodiging.
De kennismakingsbijeenkomst vindt in principe plaats in Etten-Leur. Bij voldoende deelname eventueel in je eigen woonplaats. Je ontmoet hier de andere vakantiegangers en de begeleiders die meegaan. Verder krijg je meer informatie over de reis.
De reünie is voor alle reizen tegelijk en wordt in het najaar gehouden. We gaan er dan een heel gezellige middag van maken. Je krijgt hiervoor een uitnodiging.
Wat gebeurt er met de vakantiefoto’s?
De mooiste foto’s plaatsen we in onze gids. En staan eventueel ook  op onze website: (www.stichtingsamenopreis.nl) of op social media. Wil je niet op de foto in de gids of op social media? Neem dan even contact met ons op.
Privacy:
Kijk voor onze maatregelen om jouw privacy te waarborgen op onze website
Wat verwachten wij van de deelnemers tijdens de vakantie?
Natuurlijk een goed humeur! We gaan met een groep op reis en daarom moeten we afspraken maken. Als je deze afspraken niet nakomt dan kunnen er problemen ontstaan. Die problemen kunnen geld kosten. SOR berekent de gemaakte kosten aan je door.
Indien een deelnemer volgens de begeleiders niet in de groep kan worden gehandhaafd en dus terug naar huis gehaald moet worden, zullen de kosten voor de repatriëring voor rekening van de betreffende deelnemer komen. De beslissing om een deelnemer terug naar huis te halen ligt uitsluitend bij de SOR. De repatriëring zal bij voorkeur door familie of de woonvoorziening worden uitgevoerd. Indien dit onmogelijk is wordt de repatriëring door de SOR uitgevoerd, of, na overleg met de verzekeraar, door derden.

Waar is de vertrekplaats?
Onze reizen vertrekken vanuit Etten-Leur. Bij voldoende deelname is ook een andere, of extra, vertrekplaats mogelijk.

Wanneer is SOR bereikbaar?
Het SOR kantoor is open dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur. Ons websiteadres, E-mailadres en telefoonnummer vind je bij: contact.

Heb je klachten?
Als je een klacht hebt moet je die schriftelijk insturen. Deze zal zo spoedig mogelijk behandeld worden.  Je kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon via: sorvertrouwenspersoon@gmail.com. Voor eventuele onjuistheden in deze gids zijn wij niet aansprakelijk.

Hoe meld je je aan?
Door het aanmeldingsformulier in te vullen.
Dit stuur je op vóór 1 februari 2023 naar: SOR, Mon Plaisir 89-D, 4879AM Etten-Leur.

Hoe vul je het aanmeldingsformulier in?
Vul altijd 2 vakantiereizen in. Stuur een pasfoto mee! Beantwoord eerlijk alle vragen. Als niet alle vragen zijn ingevuld wordt het formulier teruggestuurd.
Vul ook je voornamen in zoals die op je paspoort of identiteitskaart staan! Het formulier moet zowel door de deelnemer als door de (eventuele) begeleiding of ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordiger ondertekend worden.

TOT SLOT
De SOR bepaalt welke begeleiders er mee op reis gaan. In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de in de gids vermelde accommodatie en datum.